TOP 10

10 najważniejszych powodów, żeby złożyć aplikację
1 studia blisko miejsca
zamieszkania
2 umiejętności praktyczne
a nie tylko wiedza teoretyczna
3 tytuł inżyniera w 4 lata
4 zdobycie doświadczenia
zawodowego już podczas
studiów
5 płatne staże i praktyki
- także zagraniczne
6 gwarancja zatrudnienia
po studiach
7 stabilna, dobrze płatna praca
w przyszłościowej branży
8 realna perspektywa
samodzielności - studia,
praca, rodzina, mieszkanie
9 wsparcie i pomoc podczas
nauki - bliski, indywidualny
kontakt z wykładowcami
10 bliskość atrakcyjnych
terenów rekreacyjnych
  • slide
    Studiuj
    w pięknym miejscu!