Student wybierający kierunek Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym zdobędzie wykształcenie  właściwe dla inżyniera mechanika z dyscypliny Budowa i Eksploatacja Maszyn ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • automatyki i automatyzacji procesów przemysłowych,
  • procesów i maszyn przemysłu drzewnego,
  • projektowania konstrukcji i wyrobów ze uwzględnieniem specyfiki przemysłu meblarskiego.