Wykaz nauczycieli akademickich:

Dziekan

dr hab. inż. / prof. nzw. PK DARIUSZ TOMKIEWICZ


Pracownicy

dr hab. / prof. nzw. PK WALERY SIENICKI

dr inż. SŁAWOMIR NAGNAJEWICZ

dr inż. GRZEGORZ CHOMKA

dr inż. WIESŁAW SZADA-BORZYSZKOWSKI

dr inż. JAROSŁAW CHODÓR

 

Wykaz osób posiadających doświadczenie zdobyte poza uczelnią:

dr hab. IZABELA SIEBIELSKA

dr inż. TOMASZ ROMAN

mgr inż. ANDRZEJ SZKOLNIK

mgr inż. ADAM ŁAZAR

mgr inż. SŁAWOMIR ŁAZAR

mgr inż. ZBIGNIEW STEFANIAK

mgr inż. KRZYSZTOF DOMIAN

mgr inż. MARCIN ŁANGOWSKI

mgr PAWEŁ HUDANIEC

inż. GRZEGORZ GRZYBEK